ตู้วางทีวีอลูมิเนียม  TV-220 T Custom (China Light Cherry)
  - โครงสร้างอลูมิเนียมสีชา
  - ไม่มีประตู
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  350 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมสีชา
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

 

เกียรติภูมิ อลูมินั่ม
42/735 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวง-เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


เสกสรร : 080-602-6015

E-Mail : division-gnk@hotmail.co.th
โทร.-แฟ็กซ์ : 02-444-7316