ตู้ครัวแบบสูง

เหมาะกับความต้องการพื้นที่ในการเก็บมากๆ สามารถใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบรายละเอียดตกแต่งได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและยังแฝงความ
สวยงามที่โดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  120 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  155 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  100 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูบานเว้า
  อ่านต่อ

  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมชา
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  70 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูบานเว้า
  อ่านต่อ

  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูบานเว้า
  อ่านต่อ

  90 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

 

เกียรติภูมิ อลูมินั่ม
42/735 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวง-เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


เสกสรร : 080-602-6015

E-Mail : division-gnk@hotmail.co.th
โทร.-แฟ็กซ์ : 02-444-7316