ตู้เตี้ย หรือ ตู้เคาน์เตอร์ ในครัว

ตู้ตอนล่างที่มีขนาดความสูงเหมาะกับสรีระคนไทย รูปแบบสามารถแบ่งได้ตามการวาง เช่น รูปทรงตัว I, รูปทรงตัว L, รูปทรงตัว U
ลูกค้าสามารถให้ทางร้านออกแบบได้ตามพื้นที่เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานให้มากที่สุด

แชร์หน้านี้


  CT-330 ZWL (New Ram Teak)
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบสีขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  CT-250 AL Silver (Marine Blue)
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - พรีเมี่ยมเฟรม
  อ่านต่อ


  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ลิ้นชักกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  240 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  360 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  280 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  125 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ


  ตู้เตี้ยวางเตาแก๊ส 200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ย 120 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ยพร้อมอ่าง 200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ยพร้อมอ่าง 90 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ


  ตู้เตี้ยวางเตาแก๊ส 90 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ย 250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ยพร้อมอ่าง 120 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตู้เตี้ยพร้อมอ่าง 180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ
เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์

เกียรติภูมิ อลูมินั่ม
42/735 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวง-เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


เสกสรร : 080-602-6015

E-Mail : division-gnk@hotmail.co.th
โทร.-แฟ็กซ์ : 02-444-7316